Färg till våtrum

Så här får du ett vackert och säkert resultat i våtrum

godkänt våtrumssystem med väv och färg

1. Förarbete

-Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Rengör med JOTUN Special Målartvätt.

-Ojämheter i underlaget, skruvhål, skarvar mellan skivmaterial, samt in- och utgående hörn spacklas med JOTUN Spackel våtrum. Vid användning av skivunderlag skall utgående hörn förstärkas med hörnbeslag och skarvarna förstärks med pappersremsa.

-Golvbeläggning som går upp på väggen skall mattslipas för att säkra god vidhäftning mellan golvbeläggning och målat våtrumssystem.

-Runt rörgenomföringar skall det skäras en V-fog som primas.

2. Grundning

-Alla sugande underlag grundas med JOTUN Grundning och lim för våtrum som förtunnats 2:1 med vatten.

-Låt grundningen torka i minst 4 timmar.

-Runt rörgenomföringar skall det därefter fyllas med Casco AquaSeal.

3. Väggbeklädnad

-Påför oförtunnad JOTUN Grundning och lim för våtrum. Använd en långhårig roller.

-Montera JOTUN Glasfiberväv Fin Våtrum (J100-V). Montera max 2 längder åt gången. Väven skall överlappa golvbeläggningen med minst 3 cm. Språnget mellan sockel och vägg spacklas med JOTUN Spackel våtrum. Säkerställ att JOTUN Grundning och lim för våtrum inte hinner bli yttorr innan glasfiberväven monteras. Tapetvåderna monteras kant i kant på ytorna och med 1 cm överlappning i inåtgående hörn.

-Skär fritt runt rörgenomföringar med en skarp tapetkniv. Blåsor avlägsnas med en styv plastspackel.

-Påför omedelbart oförtunnad JOTUN Grundning och Lim för våtrum som grundning utanpå väggbeklädnaden. Påför grundningen minst 3 mm nedanför väven för att försegla kanten mot golvet.

-Låt torka i minst 12 timmar.

*Skador eller sprickor i glasfiberväven som uppstår i samband med friskärning runt rörgenomföringar skall repareras med en extra strykning oförtunnad JOTUN Grundning och lim för våtrum på skadan.

4. Slutstrykning

-2 x LADY Aqua.

-Påförs minst 3 mm nedanför väven för att försegla kanten på denna i övergången till golvet.

-Färgen måste härda i 10 dagar innan den utsätts för vattenbelastning.

Tillbaka till föregående sida

Det här behöver du för att lyckas med renovering av våtrum