Leveransinformation

Leveranstid

Normal leveranstid inom Sverige är 1-4 arbetsdagar på färg och tapeter, men kan vara upp till 14 dagar beroende på vara. Normal leveranstid till Finland och Danmark är 2-5 arbetsdagar, men kan vara upp till 14 dagar beroende på vara. Avvikelser kan förekomma. I sådana fall kontaktar vi dig. Lovelyhome.se kan inte hållas ansvarig att leverera slutsåld eller utgången produkt.

Leveransförsening

Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta dig. Givetvis kommer vi att göra allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Du som kund har dock rätt att häva köp vid omfattande leveransförsening. Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss. Lovelyhome.se förbehåller sig rätten att friskriva sig från ersättning till kund vid sådana situationer eller vid leveransförsening orsakade av anlitad speditör.