Organowood

OrganoWood är produkter från Welin & co. Med tre produkter som kompletterar varandra har Organowood en helhetslösning för behandlingen av just ditt trä. Vidare är produkterna miljöklassade.

För mer information om produkterna, eller vidare inspiration besök gärna deras hemsida.