Fasadfärg åtgång

Beräkna åtgången av fasadfärg 

Ifall du är i takt med att måla om husfasaden, har du troligtvis funderat över hur mycket färg du egentligen kommer att behöva? För att underlätta detta huvudbry tänkte vi i denna artikel dela med oss av tips på hur du kan beräkna åtgången av fasadfärg!

Kalkylator för färgåtgång

Tillbaka till produkt

Hur mycket färg går åt till att måla huset?

För att beräkna åtgången av fasadfärg kan du med fördel göra på följande sätt: 

1. Det första du måste göra är att ta reda på hur stor yta du är tvungen att måla. Har du tidigare målat om fasaden kanske du är medveten om hur stor ytan är. Annars kan du ta hjälp av någon bekant för att mäta väggarnas höjd och bredd. Något som enklast görs med en talmeter. Multiplicera därefter dessa siffror för att räkna ut hur stor ytan är i kvadratmeter.

2. Använd därefter samma metod för att beräkna ytor som ej ska målas. Exempelvis fönster och dörrar. Dra sedan bort dessa värden från den totala kvadratmeterytan som du fick fram i det första steget.

3. Multiplicera sedan din totala kvadratmeteryta från föregående steg med antalet strykningar som kommer att behövas. Idag har de allra flesta färgburkar rekommendationer på antalet strykningar, men vi rekommenderar att man minst räknar med två strykningar. Det behövs i princip alltid.

4. Sist men inte minst delar du ovanstående värde med den m²/L-siffran som framgår på färgburken. Vet du inte vilken färg du ska använda bör du börja med att ta reda på detta. Det värde som du då får fram anger antalet liter fasadfärg som du kommer att behöva för att måla om fasaden.

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för hur du enkelt kan beräkna hur mycket färg som kommer att gå åt till att måla om ditt hus. När det väl vankas husmålande rekommenderar vi dig att också läsa vår tidigare artikel Att tänka på när du ska måla utomhus. Kolla även in vårt stora utbud av utomhusfärg.