ÅTGÅNGSRÄKNARE
Höjden på väggen:

Bredden på väggen:
Antal liter färg som du behöver per strykning: