Renovera badrum billigt

Så gör du för att renovera badrum billigt

Idag är det allt fler som vill renovera sitt badrum för att förbättra sin levnadsstandard, men också ökat värdet på sin bostad. Många slås dock av hur dyrt det kan vara att genomföra en badrumsrenovering, men det finns faktiskt kostnadseffektiva alternativ som gör att du kan renovera badrummet billigt.

Renovera badrum själv

Arbetskostnaden är många gånger det som utgör den största kostnaden vid en badrumsrenovering, om man inte gör det själv förstås. Genom att genomföra renoveringen själv kan du nämligen spara tiotusentalskronor, vilka istället kan gå till att köpa ny badrumsinredning.

Många känner sig dock oroliga för att göra denna typ av arbete själv. Antingen för att man inte tror sig ha kompetens till att göra det eller också för att man är osäker på vilka regler som gäller. Självklart ska man vara försiktig vid denna typ av arbeten och alla klarar inte av att lägga kakel, men för dig som letar efter billigare alternativ finns det andra kostnadseffektiva lösningar.

När det kommer till regler och krav på badrum måste de vara utformade efter gällande branschregler, oavsett ifall renoveringen genomförs av en hantverkare eller dig. Det mest kritiska momentet är tätskiktet och att detta blir rätt.

 

Godkänt våtrumssystem av Jotun

Det finns som sagt smarta och kostnadseffektiva alternativ som du själv kan använda för att få det där efterlängtade och renoverade badrummet. Ett av de mest kostnadseffektiva alternativen på marknaden är Jotuns godkända våtrumssystem, vilket inkluderar både tät- och ytskikt.

Systemet är godkänt och uppfyller de stränga krav som ställs på våtrum. Det kan dessutom användas i badrummets samtliga zoner, inklusive duschzonen. Till det oerhört smarta systemet hör både våtrumsgrundning, våtrumsväv, våtrumsspackel och våtrumsfärg som gör renoveringen enkel att genomföra på egen hand.

Följ dessa instruktioner för att få ett godkänt badrum så billigt som möjligt:

Förarbete

Likt alla typer av renoveringar är förarbetet det allra viktigaste steget som är avgörande för ett bra slutresultat. Se därför till att göra det noggrant och ta inte några genvägar, även om det känns tråkigt.

Börja med att rengöra det rena, fasta och torra underlaget med Jotuns målartvätt. Använd sedan spackel för att ta bort eventuella ojämnheter som skruvhål, skarvar mellan skivmaterial eller liknande. Använder du dig av ett skivunderlag måste även de utgående hörnen förstärkas med hjälp av hörnbeslag och skarvarna med pappersremsa. 

Därefter ska golvbeläggningen som fortsätter upp efter väggen mattslipas för att säkerställa att vidhäftningen mellan beläggning och målarfärgen är tillräcklig. Tänk också på att det runt rörgenomföringar måste skäras en V-fog som dessutom ska primas.

Grundning

När förarbetet är färdigt är det dags att påbörja grundningen av alla sugande underlag, vilka ska förses med Jotuns grundning och lim för våtrum.

Tänk på att tunna ut livet med 2:1 vatten. Efter att grundningen har torkat i minst fyra timmar och hålrummet runt rörgenomföringar är fyllda med Casco AquaSeal kan du gå vidare till nästa steg.

Väggbeklädnad

Nu börjar det hända grejer och det är dags att fästa väggbeklädnaden med hjälp av oförtunnad grundning och lim. Ett bra tips är att använda en långhårig roller för att stryka ut det på väggen.

När grundningen och limmet väl är på plats kan du börja med att montera Jotuns våtrumsväv. Tänk dock på att montera max 2 längder åt gången och täck golvbeläggningen med minst tre centimeter väv, samt en centimeter vid hörnen.

De språng som finns mellan sockel och vägg ska spacklas med våtrumsspacklet som ingår i systemet. Kontrollera också att grundningen och limmet inte hunnit torka. Använd sedan en vass tapetkniv för att skära ut hål för rörgenomföringar.

Sist men inte minst är det dags att placera oförtunnad grundning och lim på väggbeklädnaden. Tänk också på att placera grundningen minst tre millimeter nedanför väven för att kunna försluta kanten mot golvet. Efter minst 12 timmars torkning ska beklädnaden vara torr och redo för det sista steget och roligaste steget.

 

Målning 

Äntligen är det dags för det absolut roligaste under hela renoveringen – nämligen att måla din vägg med Jotuns vackra våtrumsfärg Lady Aqua. Färgen går att bryta i samtliga Lady kulörer samt till de flesta NCS kulörerna. På så sätt kan du enkelt få en snygg färg som passar just ditt badrum och din stil.

Börja med att applicera två lager färg direkt på väggbeklädnaden, inklusive tre millimeter under för att kunna försluta kanten som gränsar till golvet. Efter att ha härdat i 10 dagar är färgen helt torr och ditt fräscha nyrenoverade badrum redo att användas!

Som du märker behöver det vara varken svårt eller dyrt att få ett vackert och renoverat badrum.