Badrum i källare tätskikt

Tätskikt som passar badrum i källare 

När det kommer till badrum är många ganska pålästa om de branschregler och krav som ställs vid renoveringen. En fråga som dyker upp oftare är dock ”vilka regler gäller om jag ska göra ett badrum i källaren?”. I denna artikel reder vi ut den allra vanligaste lösningen.

Golv och väggar

När det kommer till golv och väggar i källare är de alltid lite kluriga. Speciellt i äldre hus där många har väggar med direkt markanslutning eller också har man en betongplatta som dock saknar isolering. På så sätt bildas det tillskjutande fukt underifrån. I Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (vilket gäller för kakel och klinker) är man dock tydliga med att källare utgör ett undantag i branschreglerna.

Under punkt 2.1 går det att läsa följande ”Tätskiktets utbredning kan här begränsas till golv- och väggytor med kraftig vattenbelastning, till exempel duschplats.” En bedömning på vilka ytor som måste förses med tätskikt och vilka som kan vara utan måste dock göras i varje enskilt fall. Detta eftersom konstruktionen kan skilja sig från hus till hus. För att kunna göra denna bedömning kan det behövas en byggteknisk fackman.

En stor fördel i de flesta källarutrymmen är dock att de innehåller vatten- och fukttåliga material såsom betong, tegel eller puts. Dessa är självklart det bästa alternativet för ett våtrum, men hur går man då tillväga för att lösa problemet med tätskiktet?

Begränsat tätskikt

Den kanske mest använda metoden för våtrum i källarutrymmen är att använda sig av så kallat begränsat tätskikt, vid de fall som samtliga närliggande väggar är massiva. Metoden innebär att man endast tätar de ytor som är direkt utsatta för vatten. Vanligtvis brukar detta vara i duschområdet, samt lite ytterligare för att vara på den säkra sidan. Ett bra tips är att använda sig utav Jotuns våtrumssystem för godkända badrum.

Tänk dock på att vara väldigt försiktig om du är osäker på förhållandena i din källare och kontrollera alltid vad som gäller med en byggteknisk fackman innan du påbörjar renoveringen. På så sätt kan du vara säker på att din källare inte tar skada, att du använder dig av nödvändig metod och ett godkänt tätskikt.