DryTech

Tillbaka

Du lyfter fram huset arkitektur och specifika detaljer med ett genomtänkt kulörval. Detaljerna så som fönster, dörrar, sockel, grund mur och till och med altan bör samverka för att få en harmonisk helhet. I denna kulörkarta får du bra förslag på kulörer till detaljer och terras, vilka harmoniserar med valet av "huvudfärgen". Observera att bilderna är vägledande och kan skilja sig mellan verklighet och dina skärminställningar.

Drytech Jotun

1001 Eggvit en gulaktig vit ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 0182 Pärlgrå/1283 Ljus grå umbra Murfärg: 11130 Shade Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

1402 Canvas en svag gulaktig, dämpad vit ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1016 Blek sand / 1284 Svolvär Murfärg: 1491 Slipsten Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

1931 Kokos en dämpad, gyllen beige ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1016 Blek sand / 1939 Sandbeige Murfärg: 11130 Shade Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

1491 Slipsten en dämpad, naturlig beige ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1016 Blek sand / 1284 Svolvär Murfärg: 11137 Dusky grey Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

11130 Shade en grå, naturlig, beige ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1376 Froströk/1016 Blek sand Murfärg: 1491 Slipsten Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

1912 Varm jord en varm, gulaktig brun ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 0343 Antikvit / 0175 Tjärbrun Murfärg: 1907 Lera Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

1907 Lera en mjuk, gyllenbrun ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 0343 Antikvit Murfärg: 1912 Varm jord Terrasslasyr: 9074 Nordiskt trä

Drytech Jotun lovelyhome

9918 Klassisk vit en ren vit ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1378 Kontur Murfärg: 11129 Smoky grey Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

1638 Horisont en svagt grå och något sval, vit ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1391 Ljus Antikgrå / 1973 Antikgrå Murfärg: 1877 Vallmofrö Terrasslasyr: 9073 Skimmergrå

Drytech Jotun lovelyhome

11129 Smoky grey en dämpad, naturlig, beige ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 8025 Skodde / 1877 Vallmofrö Murfärg: 1877 Vallmofrö Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

1352 Form en varm, jordnära, grå ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 0394 Varmgrå Murfärg: 11137 Dusky grey Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

11138 Muddy grey en varm, gråbeige ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1284 Svolvär / 0734 Brunsvart Murfärg: 1491 Slipsten Terrasslasyr: 90002 Gråsvart

Drytech Jotun lovelyhome

10835 Velvet grey en varm, gråbrun ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1283 Ljus grå umbra / 2279 Caput mortem Murfärg: 11140 Ash brown Terrasslasyr: 90001 Fjällbris

Drytech Jotun lovelyhome

11140 Ash brown en varm, gråbrun ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1939 Sandbeige / 0734 Brunsvart Murfärg: 11130 Shade
Terrasslasyr: 90002 Gråsvart

Drytech Jotun lovelyhome

1624 Lätthet en svagt gulaktig, vit ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1391 Ljus Antikgrå / 1973 Antikgrå Murfärg: 1877 Vallmofrö Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

1024 Tidlös en gråaktig, gyllen vit ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1624 Lätthet / 1973 Antikgrå Murfärg: 1624 Lätthet Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

1391 Ljus Antikgrå en gulaktig, grå ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1024 Tidlös Murfärg: 1973 Antikgrå Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

1973 Antikgrå en gulaktig, grå ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1001 Eggvit / 1391 Ljus Antikgrå Murfärg: 1024 Tidlös Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

1877 Vallmofrö en gulaktig, betonggrå ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1973 Ljus Antikgrå / 1434 Labrador Murfärg: 1462 Grå Skiffer Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

1462 Grå Skiffer en varm, gråbrun ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1024 Tidlös / 1973 Antikgrå Murfärg: 1877 Vallmofrö Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

4111 Koksgrå en mörk, gulaktig, grå ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1973 Antikgrå Murfärg: 1877 Vallmofrö Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

1376 Froströk envarm, gråvit ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1016 Blek Sand / 0394 Varmgrå Murfärg: 11130 Shade Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

1898 Lingrå en rödaktig, lite sval, grå ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 9937 Aska / 4638 Dunkelgrå Murfärg: 1500 Grafitgrå Terrasslasyr: 9073 Skimmergrå

Drytech Jotun lovelyhome

1500 Grafitgrå en rödaktig, varm, grå ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 10429 Diskret / 9938 Naturligt svart Murfärg: 11139 Stone Grey Terrasslasyr: 90002 Gråsvart

Drytech Jotun lovelyhome

10429 Diskret en varm, grå ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1376 Froströk / 1378 Kontur Murfärg: 11139 Stone grey Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

1145 Band stone en varm, gråbeige ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1024 Tidlös / 4438 Dunkelgrå Murfärg: 1352 Form Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

10249 Sober en varm, gråbrun ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1378 Kontur / 2279 Caput Mortum Murfärg: 10429 Diskret Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

11139 Stone grey en varm, gråbrun ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1223 Höststämning / 0734 Brunsvart Murfärg: 1352 Form Terrasslasyr: 90002 Gråsvart

Drytech Jotun lovelyhome

7356 Isgrå en blåaktigt, ljus grå ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 9930 Frostdis / 4252 Kimrök dämpad Murfärg: 9933 Stenvägg Terrasslasyr: 9073 Skimmergrå

Drytech Jotun lovelyhome

4456 Idyll en sval, blå ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 9904 Ljusgrå / 9913 Lammull Murfärg: 9913 Lammull
Terrasslasyr: 9073 Skimmergrå

Drytech Jotun lovelyhome

4455 Kvällsskugga en rödlila, blå ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 9915 Morgondis / 9937 Aska Murfärg: 4456 Idyll Terrasslasyr: 9073 Skimmergrå

Drytech Jotun lovelyhome

4855 Lavendelgrå en grålila ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1024 Tidlös / 1378 Kontur Murfärg: 1973 Antikgrå Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

9933 Stenvägg en sval, lätt blåaktig, grå ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 9930 Frostdis / 9907 Zink Murfärg: 1638 Horisont
Terrasslasyr: 9073 Skimmergrå

Drytech Jotun lovelyhome

9913 Lammull en neutral, sval, grå ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 9930 Frostdis / 9937 Aska Murfärg: 9933 Stenvägg
Terrasslasyr: 9073 Skimmergrå

Drytech Jotun lovelyhome

1235 Kalkvit en dämpad, gulaktig, vit ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1816 Strand Murfärg: 1001 Eggvit Terrasslasyr: 9073 Nordiskt trä

Drytech Jotun lovelyhome

1910 Mörk Ökensand en varm, dämpad ockraton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1816 Strand / 0175 Tjärbrun Murfärg: 1912 Varm jord Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

20138 Dämpad rödbrun en rödaktig, bränd, brun ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1284 Svolvär / 0546 Vika Murfärg: 11130 Shade Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

20141 Gyllenrött tegel en gulaktig, rödbrun ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1283 Ljus Grå Umbra / 0175 Tjärbrun Murfärg: 11130 Shade Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

20140 Rostbrun en varm, gråbrun ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 0546 Vika / 0175 Tjärbrun Murfärg: 11130 Shade
Terrasslasyr: 90002 Gråsvart

Drytech Jotun lovelyhome

2140 Tegelröd en stark, röd ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 10254 Brun Jord Murfärg: 11130 Shade
Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

1574 Kalksten en gulaktig, mjuk vit ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1624 Lätthet / 1859 Sanddyna Murfärg: 1901 Marmor Terrasslasyr: 9074 Nordiskt Trä

Drytech Jotun lovelyhome

1903 Gul Elfenben en ljus, varm, gul ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 10292 Gjenskinn / 1392 Gul Antik Murfärg: 1912 Varm Jord Terrasslasyr: 9074 Nordiskt Trä

Drytech Jotun lovelyhome

1173 Chablis en dämpad, gul ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1001 Eggvit Murfärg: 1235 Kalkvit
Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

1905 Gyllenockra en traditionell, gul ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 10292 Ljus Sand / 1038 Sandbank Murfärg: 11130 Shade Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

1124 Skagengul en dämpad, mjuk, gul ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1376 Froströk Murfärg: 1235 Kalkvit
Terrasslasyr: 9073 Nordiskt Trä

Drytech Jotun lovelyhome

1909 Kalkockra en dämpad, varm ockraton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 10292 Ljus Sand / 1392 Gul Antik Murfärg: 1901 Marmor Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

0001 Vit en gulaktig, vit ton

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 0394 Varmgrå Murfärg: 1352 Form
Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

8295 Fransk vit en gyllen, svagt grön, vit ton

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 10416 Pärlvit / 1859 Sanddyna Murfärg: 1574 Kalksten
Terrasslasyr: 9072 Naturgrå

Drytech Jotun lovelyhome

8118 Lövsal en ljus, dämpad, grön ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 7053 Lärdal Murfärg: 1877 Vallmofrö Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

7053 Lärdal en dämpad, grön ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 8413 Herrgårdsgrön Murfärg: 1462 Grå skiffer Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Drytech Jotun lovelyhome

8413 Herrgårdsgrön en dämpad, gulaktig, grön ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 1016 Blek Sand Murfärg: 11130 Shade Terrasslasyr: 90028 Skuggbrun

Drytech Jotun lovelyhome

7052 Grönnås en gulaktig, grön ton.

Matchande kulörer:
Detaljfärg: 0745 Grön Umbra Murfärg: 1491 Slipsten Terrasslasyr: 90029 Naturligt Silvergrå

Tillbaka