Spackel

Spackel används för att reparera skador i skrovet. Spackel kan läggas på i hög filmtjocklek och kan lätt slipas. Spackel är hårt och ger bra skydd, men måste också vara tillräckligt flexibelt för att inte spricka, speciellt om det skall användas på segelbåtar.


 SPACKELS VIKTIGASTE EGENSKAPER ÄR:

-Att ge ett jämnt och slätt skrov.

-Att ge vidhäftning till färgsystemet.

-Att i så hög grad som möjligt behålla sin filmtjocklek och volym vid slipning.

Det finns många olika slags spackel, men Jotun Yachting rekommenderar två-komponent epoxyspackel,eftersom de generellt har en högre vattenbeständighet/vattenfasthet och är mer beständiga mot lösningsmedel än polyesterspackel. Epoxyspackel är också både hårdare och mer flexibla än polyesterspackel. Under vattenlinjen
kan endast epoxyspackel användas. OBS! Spackel skall påföras mellan två skikt grundning (sandwich-teknik) för att erhålla ett helt tätt skikt. På detta sätt undviks både vatteninträngning och inträngning av lösningsmedel, som i sin tur kan ge matta fläckar på yttre skikt.


1. YTA OCH FÖRBEREDELSE

Med undantag av träbåtar (som vanligtvis inte spacklas), kan alla material spacklas. Spackel bör vid alla tillfällen påföras på en torr och ren epoxygrundning. Om övermålningsintervallet inte hålls, bör grundningen slipas innan spackel påföres.

2. SPACKEL

Komponenterna skall blandas i förhållandet 1:1, så det är lätt att uppnå rätt blandningsförhållande, oavsett mängd. Så fort den är torr, bör spacklet slipas innan ett nytt lager epoxygrundning påförs. OBS! Alla typer av spackel är mer porösa än epoxyfärg, så om det regnar efter spackling kan spacklet dra till sig lite fukt. Vid sådana tillfällen är det nödvändigt att låta spacklet torka några dagar innan nästa strykning påförs, så att eventuell fukt avdunstar.