Om Plastpest och Osmos

Plastpest är glasfiberbåtens värsta fiende. Fenomenet beror på kemiska reaktioner under gelcoaten som följd av vatteninträngning och följden blir skador på glasfiberlaminatet samt att skrovet får nedsatt hållbarhet.


OM PLASTPEST/OSMOS

FÄRGSYSTEM VID ANVÄNDNING


Osmos

Osmos är processen som utjämnar olikheter i tryck och fukthalt på olika sidor av gelcoaten. I motsats till vad många tror är inte gelcoaten 100% vattentät, så med tiden kommer fukt att tränga in i glasfiberlaminatet. Vattnet kommer in från sjön/havet eller från vattenansamlingar på insidan av skrovet. När vattnet trängt in kommer det att reagera med kemikalier i laminatet. Om denna process får fortskrida kommer mer vatten tränga in tills dess att skrovet är helt mättat. Hur fort problemet uppstår och hur stora skador det blir beror på faktorer så som material, produktionshastighet, kvaliteten på glasfibern, sättningstid för polyester, vattentemperatur osv. Osmos är ett potentiellt problem för glasfiberbåtar på samma sätt som korrosion är för båtar med metallskrov. För att förebygga plastpest/osmos är det mycket viktigt att påföra ett komplett färgsystem före första sjösättning.

Hur uppkommer osmos?

Osmos är diffusion (transport) av vatten genom en halvgenomtränglig film, tex. gelcoat. Transporten sker från ett område med en lösning med hög koncentration av vatten till ett område med en lösning med låg koncentration av vatten. Detta för att utjämna koncentrationsskillnaden. Dessa områden kan ligga i själva polyesterbindemedlet (gult område), i glasfiberlaminatet (grått område) eller mellan glasfiberlaminatet och gelcoaten (rött område). Allt eftersom tiden går blir koncentrationen av vatten lika på båda sidor om membranet (gelcoaten) och detta leder till att det uppstår blåsor med ett hydraliskt tryck på baksidan av gelcoaten.

Så upptäcker du osmos

Det är inte alltid lätt att upptäcka plastpest. Det uppdagas som regel inte förrän det uppstått blåsor. Osmotiska blåsor innehåller ofta en brunaktig vätska som luktar ättika. Om blåsorna är torra och hårda beror det oftast på att luft och lösningsmedel har blivit instängt under målningsarbetet. Dessa blåsor skadar inte glasfibern. Skrovet kan vara angripet av plastpest även om det inte finns några synliga blåsor, det tar nämligen tid för blåsorna att bildas. Förebyggande behandling kan inte stoppa processen när den väl har kommit igång så finns det misstanke om att skrovet är angripet av plastpest bör det snarast möjligt undersökas av fackman. Om skrovet är angripet av plastpest, bör det behandlas snarast möjligt för att undvika att det sprider sig. Fullständig behandling vid osmos börjar med att gelcoaten avlägsnas helt, med god marginal runt det angripna området. Skrovet skall sedan torka innan det påförs Osmoshell, grundning och bottenfärg. Det viktigaste är att bygga upp ett tillräckligt tjockt lager av epoxyprodukter, då dessa är mycket mer vattentäta än gelcoat.