Färgsystem

Plastpest är glasfiberbåtens värsta fiende. Fenomenet beror på kemiska reaktioner under gelcoaten som följd av vatteninträngning och följden blir skador på glasfiberlaminatet samt att skrovet får nedsatt hållbarhet.


OM PLASTPEST/OSMOS

FÄRGSYSTEM VID ANVÄNDNING


FÄRGSYSTEM VID ANVÄNDNING AV OSMOSHELL

Färgsystem vid osmosbehandling av glasfiberskrov

1. Rengöring  -Högtryckstvätta med färskvatten, om nödvändigt avfetta med BoatWash

2. Förarbete  -Avlägsna all färg och gelcoat. Skölj skrovet med färskvatten (helst ljummet) tillsatt slipmedel*

3.Torka  -Låt skrovet torka (till under 1% fukthalt)

4. Påför  -1000 mikrometer (1 mm) Osmoshell

5. Påför  -Ett lager Epoxy Repair** (om det är nödvändigt att jämna ut ytan)

6. Påför  -AntiPest

7. Påför  -Bottenfärg

OBS! Mindre osmosskador lagas med Epoxy Repair.

Osmoshell är ett lösningsmedelsfritt epoxyspackel förstärkt med glasflakes. Det är i stort sett helt vattentätt.
*Om slipmedel inte kan tillsättas, bör skrovet slipas med grovt sandpapper (P40 – P80) för att säkra tillräckligt god vidhäftning.
**Rekommenderas för att uppnå en slät yta. Ger inget extra skydd mot vatteninträngning, men Osmoshell får lätt en något rå yta och bör inte slipas, då detta påverkar filmtjockleken. Spacklet kan lätt slipas till en slät yta.

FÄRGSYSTEM VID ANVÄNDNING AV EPOXYYACHT HB

I stället för Osmoshell kan du täcka skrovet med många strykningar Epoxy Yacht HB (8-10 strykningar, beroende på påföringsmetod) innan påföring av AntiPest. Detta tar längre tid och ger lägre filmtjocklek än Osmoshell, men påföringen är enklare. Även med tanke på vattenmotstånd är detta ett bra alternativ till Osmoshell.

*Om slipmedel inte kan tillsättas, bör skrovet slipas med grovt sandpapper (P40 – P80) för att säkra tillräckligt god vidhäftning. **Rekommenderas för att uppnå en slät yta. Ger inget extra skydd mot vatteninträngning, men Epoxy Yacht HB får lätt en något rå yta och bör inte slipas, då detta påverkar filmtjockleken. Spacklet kan lätt slipas till en slät yta. Skrovet måste ha en fukthalt under 1% innan Epoxy Yacht HB kan påföras.

1. Rengöring  -Högtryckstvätta med färskvatten, om nödvändigt avfetta med BoatWash

2. Förarbete  -Avlägsna all färg och gelcoat. Skölj skrovet med färskvatten (helst ljummet) tillsatt slipmedel*

3. Torka  -Låt skrovet torka (till under 1% fukthalt)

4. Påför  -800 mikrometer (8 strykningar) Epoxy Yacht HB med pensel eller rulle

5. Påför  -Ett lager Epoxy Repair** (om det är nödvändigt att jämna ut ytan)

6. Påför  -AntiPest

7. Påför  -Bottenfärg