Motorer kölsvin

1. Kölsvin

Kölsvin är som regel ett problemområde på grund av varierande mängder av vatten och oljeansamlingar.
Problemenberor främst på en kombination av svåråtkomlighet, läckage av vatten, olja och drivmedel. Det är också fara för osmosproblem där glasfiberskrovet inte är tillräckligt skyddat (se kapitlet om plastpest/osmos).

Färgsystem för målning av kölsvin skall uppfylla följande krav:

-Bilda ett vattentätt skikt.

-Skydda mot vatten, olja och drivmedel.

-Lång hållbarhet på grund av det svåråtkomliga utrymmet.

En-komponent produkter torkar fort och är relativt enkla att applicera och används därför ofta. Jotun Yachting rekommenderar dock i första hand något av våra två-komponentsystem eftersom de skyddar kölsvinet bättre.

2. Motorer

Endast ordentligt underhåll kan hålla motorn i toppskick. Motorns yttre är inte alltid så attraktivt, men lösningen är enkel. Måla motorn för att erhålla ett nytt utseende. Genom målning skyddar du den mot korrosion samtidigt som du förenklar renhållning och underhåll.

Färg för motorer skall:

-vara vatten-, olje- och drivmedelsbeständiga.

-tåla höga temperaturer.

En-komponentprodukter har använts mycket eftersom de torkar snabbt och är lätta att påföra. Jotun Yachting rekommenderar dock något av våra två-komponentsystem eftersom de ger bättre skydd.

KULÖRER

Motorfabrikanter målar ofta motorerna i sina egna kulörer. Skulle du önska en annan kulör på motorn,
kan JotunsM ulticolor-system erbjuda den nyans du önskar (vid användning av Shipolin).

SLUTSTRYKNING

Alla Jotun Yachting lackfärger (se kapitlet om Lackfärg) kan användas för underhåll av motorer. Efter applicering av grundning (AntiPest eller Epoxy Yacht HB), kan du slutstryka med TopGloss BR, TopOne eller Shipolin.