Filtrera efter
Pris
36 kr236 kr

Påföring

Slutstrykningen är båtens ansikte utåt och ger båten en distinkt karaktär. Även en gammal och sliten yta kan bli som ny om rätt produkter används. Dessutom är slutstrykningen viktig för att ge skrovet bra skydd. Andra viktiga egenskaper är också hög glans, UVskydd, ytans hårdhet och bra väderbeständighet.


FÄRGSYSTEM

ANVISNING, PÅFÖRING AV LACKFÄRG


 

1. TÄCKNING

Täck alla ytor som inte skall målas med lösningsmedelsbeständig plast. Om båten nyligen påförts ny bottenfärg är det viktigt att denna skyddas med täckmaterial. Detta för att förhindra spill, dammansamlig och annat som kan minska bottenfärgens effekt.

2. SKYDDSUTRUSTNING

Tänk på att skydda dig med lämpligt ansiktsskydd, handskar, skyddsglasögon och andningsskydd. Följ anvisningarpå etikett och tekniskt datablad för korrekt och säker användning av produkterna.

3. OMRÖRNING

All färg skall röras om noga innan påföring. Detta är speciellt viktigt med två-komponent produkter. Om produkten inte rörs om noga innan användning kommer den inte att torka ordentligt och den kommer inte heller uppnå önskad glans eller hårdhet. I mindre emballage bör en rörpinne användas och i större behållare är det bättre att använda en mekanisk omrörare. Oavsett om en omrörare eller rörpinne används skall redskapet vara helt rent så att färgen inte tillförs föroreningar.

4. VERKTYG

Rulle: En kort- eller mellanlånghårig mohairrulle som tål lösningsmedel rekommenderas i första hand. Skumgummirulle kan också användas, men då krävs mer arbete för att få ur luften som samlar sig i rullen. Olika typer av rulle påför olika mängd färg. Skumgummirullar ger en tunnare färgfilm, medans filt- och mohairrullar ger en tjockare färgfilm.

Pensel: Skall tåla lösningsmedel. Kan användas på mindre områden och finputsning. A nvänder du en pensel av god kvalitet så minskar risken för att lösa penselhår fastnar i färgen.

5. YTA

Med noggrant underarbete kan en professionell finish erhållas oavsett vilken påföringsmetod som används. Alla ytor som skall målas skall spolas med färskvatten för att avlägsna salt, damm och andra föroreningar. Eventuella fett- eller oljefläckar skall också avlägsnas. När ytan är ren och torr, bör den mattslipas för att erhålla god vidhäftning och en jämn och slät yta. Ytan bör vara matt eller halvblank efter slipning.

  1. Påför en strykning grundning, se tabellerna s 22.
  2. Om ytan har skador, hål eller hack skall ytan spacklas. Låt spacklet torka och slipa försiktigt med ett fint sandpapper (P240-P360).
  3. Eftersom spackel är mer poröst än färg skall reparationen förseglas med en extra strykning grundning. Detta för att säkra en jämn finish.
  4. Påför lackfärgen.

6. PÅFÖRING

Lackfärg kan med fördel påföras med pensel eller rulle. Påför alltid två strykningar vid användning av rulle eller pensel. Då blir ytan jämnare och glans, hårdhet och beständighet förbättras.

Undvik påföring under ogynnsamma väderförhållanden så som stark vind, stark sol, höga temperaturer (mitt på dagen en varm sommardag), låga temperaturer, hög luftfuktighet eller regn. Att tillsätta lösningsmedel rekommenderas inte då detta reducerar filmtjockleken på varje lager färg och ökar risken för spill osv. Om du måste måla i stark vind eller vid höga temperaturer kan 5-10% lösningsmedel tillsättas. Var alltid uppmärksam på väderförhållandena för att uppnå bästa möjliga slutresultat. Använd bara Jotuns Förtunningar, och läs det tekniska databladet noga före användning.

Bästa resultat uppnås om produkten korsstryks: Första strykningen påförs diagonalt, och nästa horisontellt eller vertikalt. Detta ger en jämnare yta och bättre finish. Använd pensel och rulle av hög kvalitet för att undvika att lösa penselstrån och fibrer fastnar i färgen.

Generella råd för att uppnå ett PERFEKT slutresultat

-Måla inte vid mycket höga eller låga temperaturer, i starkt solsken eller vid stark vind.
-Vät golvet/marken för att undvika att damm och partiklar fastnar i färgen innan den är dammtorr.
-Rör om färgen ordentligt, både före och under påföring.
-Arbeta gärna två och två för effektivare påföring.
-Använd penslar och rullar av hög kvalitet (mohair eller skumgummi).
-Vid påföring av sista strykningen bör en ny eller en noga rengjord pensel användas.
-Påför färgen med rulle, efterstryk genast med pensel/fördrivare.
-Håll penseln i 45° vinkel för att undvika penselränder.