Färgsystem

Slutstrykningen är båtens ansikte utåt och ger båten en distinkt karaktär. Även en gammal och sliten yta kan bli som ny om rätt produkter används. Dessutom är slutstrykningen viktig för att ge skrovet bra skydd. Andra viktiga egenskaper är också hög glans, UVskydd, ytans hårdhet och bra väderbeständighet.


FÄRGSYSTEM

ANVISNING, PÅFÖRING AV LACKFÄRG


EN-KOMPONENT LACKFÄRG

På nytt, obehandlat eller nedslipat skrov

TVÅ-KOMPONENT LACKFÄRG

På nytt, obehandlat eller nedslipat skrov

1. Jotun rekommenderar två tunna strykningar med grundning för bästa skydd och resultat.

2. TopGloss BR kan användas över både Vinyl Primer och Antipest, men uppnår bästa resultat över VinylPrimer.
TopGloss kan enbart användas över AntiPest.

På tidigare målade ytor.Rekommenderad mängd

Mängden färg som krävs beror på hur stor area som skall målas. Mät avståndet från vattenlinjen till däcketoch multiplicera det med båtens längd. Multiplicera sedan med två och addera arean på akterspegeln. Eftersombåtar har olika design är detta naturligtvis bara ett grovt överslag. Dela sedan den uträknade arean medden angivna sträckförmågan på den aktuella produkten (står angivet på emballaget och i det tekniska databladet). Detta tal motsvarar antal liter färg som krävs per strykning.

Här är en tabell med ungefärliga värden för olika båttyper.

Det är lämpligt att påföra lackfärgen med pensel och rulle. Dessa verktyg är lätta att använda och ger fin finish.