Filtrera efter
Pris
36 kr656 kr

Anvisning, grund

Grunden för ett perfekt slutsresultat är kvaliteten i den förberedelse som du gör. Oavsett om ytan är ny eller tidigare behandlad kommer Jotun Yachtings grundningar säkra en välfungerande och perfekt slutstrykning. Nyckeln är att konsekvent använda Jotun Yachtings systembehandlingar.

En grundning ska skydda ytan som målas och ge vidhäftning till de yttre färglagren (bottenfärg eller slutstrykning). Jotun Yachting har flera grundningar som kan användas överallt på båten. De finns både som en- och tvåkomponentlösningar. Skillnaden mellan dem ligger i hårdheten, barriäregenskaperna och vidhäftningen i förhållande till olika underlag, skyddet mot korrision, hur enkla de är att påföra samt torrhalten/filmtjockleken. Vad du väljer kommer att påverka färgsystemets varaktighet.


GUIDE FÖR ANVÄNDNING AV GRUND

ANVISNING, PÅFÖRING AV GRUND


1. TÄCKNING

Ytan som inte skall målas bör täckas innan arbetet påbörjas. För bästa resultat används lösningsmedelsbeständig maskeringstejp och plast.

2. SKYDDSUTRUSTNING

Tänk på att skydda dig med lämpligt ansiktsskydd, handskar, skyddsglasögon och andningsskydd. Följ anvisningar på etikett och tekniskt datablad för korrekt och säker användning av produkterna.

1. OMRÖRNING

Alla färgtyper skall röras om ordentligt innan påföring, speciellt viktigt är det att ordentligt blanda två-komponent produkter. Om de inte blandas ordentligt genom noggrann omrörning så torkar de inte som de skall och de skyddar då inte heller underlaget. Det kan också vara svårt att få vidhäftning med nästa färgskikt vid eventuell övermålning. I ett mindre emballage kan du använda en rörpinne av trä eller metall. I större behållare är det bättre att använda en mekanisk omrörare. Oavsett vad du använder är det viktigt att redskapet är rent, detta för att undvika att det kommer smuts och partiklar i färgen. Vinyl Primer Spray skall skakas ordentligt innan användning.

2. FÖRARBETE

Alla ytor som skall målas skall vara helt rena. En bra ytprofil ger bättre vidhäftning. Följande behandling rekommenderas:

Spola skrovet med färskvatten för att avlägsna damm, salt och andra orenheter. Om ytan är fet eller har oljefläckar skall ytan avfettas.

Slipa ytan. Använd P150-P180 på glasfiber och grövre sandpapper på träytor. Stålytor skall helst sandblästras och om det inte går skall skrovet slipas med mycket grovt sandpapper eller motsvarande. Var uppmärksam så att du inte polerar metallen då det försämrar färgens vidhäftning.

Påför primer enligt tabellen på sidan Guide för användning av grund

Påför avslutningsvis lackfärg eller bottenfärg.

3. VERKTYG

Rulle -En kort eller mellanlånghårig mohairrulle eller Texlonrulle som tål lösningsmedel rekommenderas. Skumgummirulle kan också användas, men då krävs mer arbete för att få ur luften som samlar sig i rullen.

Pensel -För mindre områden eller finputsning. Skall tåla lösningsmedel. Använder du en pensel av god kvalitet så minskar risken för att lösa penselhår fastnar i färgen.

Spruta -Högtrycksspruta är den bästa metoden för påföring av grundning. Den ger jämnare film och utan spädning kan man applicera korrekt filmtjocklek i ett lager osv. Vanlig spruta kan också användas, men då krävs påföring av flera lager. OBS! Applicering med spruta bör utföras av yrkeskunnig.

4. PÅFÖRING

Påför rekommenderat antal strykningar. Måla inte under ogynnsamma väderförhållanden så som stark vind, stark sol, höga temperaturer (mitt på dagen en varm sommardag), låga temperaturer, hög luftfuktighet eller regn. Undvik att tillsätta lösningsmedel då detta reducerar filmtjockleken på varje färglager och ökar risken för spill osv. Om du måste måla i stark vind eller vid höga temperaturer kan 5-10% lösningsmedel tillsättas. Var alltid uppmärksam på väderförhållandena för att uppnå bästa möjliga slutresultat. Använd bara Jotuns Förtunningar, och läs det tekniska databladet noga före användning. Vinyl Primer Spray skall sprutas på 20-25cm avstånd till underlaget och i 90º vinkel.

Generalla råd för ett perfekt slutresultat!

Undvik att grunda underlag vid mycket höga eller låga temperaturer, i starkt solsken eller vid stark vind.

Vät golvet/marken för att undvika att damm och partiklar fastnar i färgen innan den är dammtorr.

Rör om ordentligt före och under påföring.

Använd lösningsmedelsbeständiga penslar och rullar av hög kvalitet (mohair eller skumgummi).

Var uppmärksam på förbrukningstid efter blandning av två-komponent produkter.

Kontrollera rekommenderat övermålningsintervall på det tekniska databladet. Detta är extremt viktigt vid användning av två-komponent produkter.